A DAAD világ 110 országában mintegy 500 anyanyelvi lektorral, szaklektorral és egyetemi oktatóval segíti a német nyelv és a német nyelvű tárgyak szakszerű oktatását az egyetemeken és főiskolákon. Magyarországon jelenleg Pécsen, Debrecenben és Budapesten összesen hét lektor és egy nyelvi asszisztens tevékenykedik a különböző felsőoktatási intézményekben.

Kérem válasszon betűt

 • Benjamin Coester

  • DAAD - lektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Idegennyelvi Központ
   E-Mail: benjamin.coester@inyk.bme.hu
   Fogadóóra: https://doodle.com/poll/9w2t3mm7zr9779x9

   Benjamin Coester angol és spanyol kommunikációt hallgatott a Kölni Műszaki Egyetemen, valamint germanisztika és társadalomtudományok területén szerzett diplomát a Siegeni Egyetemen. Szakterületei az interkulturális kommunikáció, a nyelvi közvetítés és a nemzetközi kapcsolatok. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tevékenykedik DAAD lektorként.

 • Dr. Helmut Niesner

  • Helmut Niesner

   DAAD - szaklektor, Budapesti Corvinus Egyetem
   Gazdálkodástudományi Kar
   Fogadóóra: szerdánként 12:00 - 13.15 között, valamint e-mailben történt egyeztetés szerint az E167-es teremben
   E-Mail: helmut.niesner@outlook.com

   Helmut Niesner 2017 óta tevékenykedik DAAD szaklektorként a Budapesti Corvinus Egyetemen. Felsőfokú tanulmányait közgazdaságtan és politikatudományok területén folytatta a Mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen, valamint a Müncheni Műszaki Egyetemen. Tanulmányait követően consulting és egészségpolitikai területen gyűjtött tapasztalatot, később ezen a területen doktorált a Müncheni Műszaki Egyetemen. Kutatóként és tudományos munkatársként az alábbi egyetemeken gyűjtött nemzetközi tapasztalatot : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Université de Cergy-Pontoise,Warsaw School of Economics

 • Dr. Karoline J. Baumann

  • DAAD - lektor, Debreceni Egyetem
   Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet
   Fogadóóra: e-mailben történt egyeztetés szerint
   E-Mail: karoline.baumann@arts.unideb.hu

   Dr. Karoline Baumann kortárs német irodalmat és angol filológiát hallgatott a Berlini Freie Universitäten és a New Yorki Columbia Universityn. 2010-2011 között tudományos munkatársként dolgozott a Columbia University Angol- és Összahasonlító Irodalom Tanszékén. 2013-ban doktorált, témája az Shakespeare-i időfogalom volt. 2016 és 2018 között DAAD lektorként tevékenykedett a Rabati Egyetemen, Marokkóban, 2019 óta pedig  a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének oktatója.

 • Dr. Kristina Kocyba

  • DAAD - lektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
   Germanisztikai Intézet
   E-Mail: kristina.kocyba@gmx.net
   Fogadóóra: szerdánként 11:00-12:00 között

   Dr. Kristina Kocyba (szül. Hinnerburg) felsőfokú tanulmányait germanisztika, amerikanisztika, politikatudományi és német mint idegennyelv területen végezte (2005 M.A., Vanderbilt Egyetem; 2008 M.A., Regensburgi Egyetem; első és második államvizsga). Tanulmányait követően a Drezdai Műszaki Egyetem Kortárs Német Irodalmi és Kultúrtörténeti Tanszékén helyezkedett el, illetve az Egyetem Kelet-Közép-Európa Centrumában is tevékenykedett. 2013-ban „Laboratorium Aufklärung” ösztöndíjasként doktorált a Jénai Friedrich Schiller Egyetemen. Jelenleg DAAD szaklektorként irodalom- és kultúratudományi tárgyakat oktat az ELTE Germanisztikai Intézetében.

 • Dr. Kristina Kurze

  • DAAD által delegált egyetemi oktató, Andrássy Gyula Budapesti Németnyelvű Egyetem
   Fogadóóra: e-mailben történt egyeztetés szerint
   E-mail: kristina.kurze@andrassyuni.hu

    

 • Dr. Michael Weitz

  • DAAD - lektor, Pécsi Tudományegyetem
   Német Nyelvészeti Tanszék
   Fogadóóra: kedden és csütörtökön 14:00 és 15.30 között, A543-es terem
   E-Mail: weitz.adam@pte.hu

    

 • Dr. Raphael Fendrich

  • DAAD - lektor, Szegedi Tudományegyetem
   Germán Filológiai Intézet
   Fogadóóra: e-mailben történt egyeztetés szerint
   E-mail:

 • Dr. Veronika Proske

  • DAAD-lektor, Budapesti Corvinus Egyetem
   Fogadóóra: e-mailben történt egyeztetés szerint a C540-es teremben
   E-Mail: proske@daad-hungary.org

   Dr. Veronika Proske germanisztikát, romanisztikát és történelmet hallgatott, Müncheni Ludwig-Maximilians Egyetemen, ahol később doktori fokozatot is szerzett a középkori történelem területén. 2018 óta vezeti a DAAD Budapesti Információs Központját, valamint lektorként tevékenykedik a Budapesti Corvinus Egyetemen. Magyarországi tevékenységét megelőzően a Római Német Történelmi Intézetben kutatott és a Hamburgi Egyetemen és Műszaki Egyetemen oktatott.

 • Erik Eggert

  • DAAD - szaklektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
   Állam- és Jogtudományi Kar
   E-Mail: eggert.erik@ajk.elte.hu
   Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

   Erik Eggert a Greifswaldi Ernst-Moritz-Arndt Egyetemen, a Tilburgi Egyetemen, valamint a Budapesti Andrássy Egyetemen végezte jogi tanulmányait. A második államvizsga abszolválása után munkaügyi és szociálpolitikai területen helyezkedett el, dolgozott többek között a Szövetségi Munkaügyi Hivatalnál, különböző német és magyar minisztériumokban, valamint Németország EU-s Állandó képviseletén Brüsszelben. Akadémiai tevékenységét a Greifswaldi Ernst-Moritz-Arndt Egyetemen kezdte, később pedig a Berlini Hulmboldt Egyetemen folytatta tovább. 2016 óta DAAD szaklektorként az Eötvös Loránd Tudományegyetem német nyelvű jogi iskolájában folyó jogászképzésért felelős.