Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) célja hidat képezni a tudomány és az emberek között. A DAAD-t 1925-ben mindössze egyetlen egyetemista kezdeményezésére alapították Heidelbergben, napjainkra pedig a nemzetközi hallgatói és kutatói mobilitás egyik legjelentősebb támogató szervezetévé nőtte ki magát.

Alapítása óta a DAAD mintegy két millió embert támogatott belföldön és külföldön egyaránt. Az egyesület fenntartói a német felsőoktatási intézmények és hallgatói önkormányzatok. Tevékenysége messze meghaladja az ösztöndíjak kiosztását: a DAAD támogatja a német főiskolák és egyetemek nemzetköziesítését, erősíti a germanisztika és a német nyelv szerepét külföldön, támogatja a fejlődő országokat, hogy versenyképes felsőoktatási intézményeket hozhassanak létre, valamint tanácsadói szerepet tölt be az oktatás- és fejlesztéspolitikai, illetve a külpolitikai döntéshozók mellett.

A költségvetés legnagyobb részét a különböző szövetségi minisztériumoktól, elsősorban a külügyminisztériumtól kapott anyagi támogatás teszi ki, emellett pedig számottevőek az Európai Unió és más vállalatok, szervezetek és külföldi kormányok anyagi hozzájárulásai is.

A DAAD világszerte

A DAAD németországi központja Bonnban található, illetve létezik egy berlini iroda is, amely elsősorban a Berlini Művészeti Ösztöndíjjal kapcsolatos teendőket bonyolítja.  Ezenfelül a szervezet a legfontosabb partnerországaival a világszerte több mint 60 országban megtalálható kirendeltségeinek és információs központjainak hálózatán keresztül tartja a kapcsolatot, amelyen keresztül helyi tanácsadó tevékenységet is ellát.

Ösztöndíjak a legjobbaknak

A kitűnő hallgatók és tudósok támogatásának eddigi fenntartható sikereire alapozva a DAAD célja, hogy a jövő szakembereit és vezetőit felkészítse feladataik felelősségteljes ellátására, valamint hogy tartós kapcsolatokat alakítson ki a világ különböző pontjai közt. Emellett pedig szeretné támogatni jelenlegi és korábbi ösztöndíjasait a szakmai és kulturális kapcsolatépítésben.

Nyitottság a világra

A DAAD úgy alakítja ki a programjait, hogy a felsőoktatási intézmények azokat saját nemzetköziesítési stratégiáik megvalósítására használhassák fel. Annak érdekében, hogy Németország továbbra is az egyik legjelentősebb nemzetközi cserediákokat fogadó ország maradhasson, 2020-ig az ország egyetemeinek és főiskoláinak legalább 350 ezer külföldi hallgatót kell fogadniuk. Fontos, hogy ezen diákok ugyanolyan tanulmányi sikereket érhessenek el, mint azok a társaik, akik saját hazájukban tanulnak. A célkitűzések közt szerepel az is, hogy az évtized végére minden második német hallgató számottevő külföldi tapasztalatokra tehessen szert egyetemi évei alatt. A DAAD küzd azért, hogy a német nyelv a tudomány nyelve lehessen, és minden fórumon kiáll a többnyelvűség mellett. Aktívan részt vesz az európai felsőoktatás és kutatás alakításában.

Tudással a tudományos együttműködésekért

A DAAD tevékenységének alapja a felsőoktatási együttműködésekről és a világ különböző tudományos rendszereinek felépítéséről szerzett átfogó és mély tudás. A DAAD emellett munkatársainak szakmai tapasztalataira és a világszerte megtalálható kirendeltségeire, információs központjaira és lektorátusaira is támaszkodhat. Ezt a meglévő tudást folyamatosan naprakészen tartjuk, a stratégiai döntések meghozatalának érdekében pedig az érintett felek rendelkezésére bocsátjuk. Ráadásul ez a tudás tovább erősíti a DAAD szerepét a tudományos rendszerek nemzetköziesítésében, amelyhez ötletekkel és impulzusokkal járul hozzá.