Magyarországi alapképzése után Németországban szeretné folytatni mesterképzéses tanulmányait? Tájékozódjon a felvételi feltételeiről.

Alapszakos diploma

Ahhoz, hogy magyar diplomásként Németországban tudjon továbbtanulni, egy a kiválasztott mesterszak bemeneti feltételeinek megfelelő alapszakos diplomára és az oktatás nyelvének magas szintű ismeretére van szükség. Mivel Németországban a felvételi követelményeket az egyetemek saját maguk szabják meg, ezért az elfogadott diplomákról és nyelvvizsgákról, valamint a felvételi határidejéről és menetéről minden esetben a kiválasztott intézménynél kell érdeklődni.

Német nyelvismeret igazolása

Amennyiben olyan szakra készül, ahol az oktatás nyelve a német, mindenképpen szük­sége lesz a német nyelvtudása igazolására a felvételihez. A magyar hallgatók az alábbi nyelvvizsgák egyikével igazolhatják, hogy a némettudásuk eléri a felsőoktatási intézmény által előírt szintet:

  • A Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) kifejezetten a németországi továbbtanuláshoz kifejelesztett nyelvvizsga, amelyet minden felsőoktatási intézmény elfogad.
  • A Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) nyelvvizsgát közvetlenül a kiválasztott felsőoktatási intézményben tudod letenni, a tanulmá­nyok megkezdése előtt.

A fenti nyelvvizsgák letétele alól általában mentesülnek azok a felvételizők, akik rendelkeznek az alábbi dokumentumok egyikével:

  • valamely (külföldi) német iskolában tett német rendszerű érettségivel,
  • valamely (külföldi) osztrák iskolában tett osztrák rendszerű érettségivel,
  • egy DSD-iskolában tett Német Oktatási Minisztériumok (KMK) II. típusú nyelvi diplo­májával (DSD II),
  • a Goethe Intézet Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) vagy „Goe­the Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom” nyelvvizsgával.
  • telc Deutsch C1 Hochschule nyelvvizsgá­val.

Adott esetben angol nyelvismeret igazolása

Nemzetközi szakokon, ahol az oktatás nyelve az angol, rendszerint az angol nyelvismeret igazolására van szükség (pl. IELTS, vagy TOEFL nyelvvizsgával). A szakspecifikus nyelvvizsga-követelményekről érdeklődjön a kiválasztott felsőoktatási intézménynél!

Adott esetben szakmai gyakorlat/felvételi vizsga

Egyes német felsőoktatási intézmények az eddig felsoroltak mel­lett többhónapos szakmai gyakorlatot vagy előzetes írásbeli vagy szóbeli tesztet szabnak meg felvételi követelményként. Amennyiben főiskolai szakra, vagy duális képzésre készül, érdeklődjön időben az adott szak gyakorlati köve­telményeiről a választott intézménynél!