Inhalt

Gyakori kérdések

© iStockphoto

Szeretne DAAD ösztöndíjra pályázni?

A pályázati előfeltételeket, követelményeket, valamint a pályázat összeállítását és az elbírálás folyamatát illető kérdéseire itt talál részletes válaszokat.

1. Jelenleg Magyarországon élek és tanulok, de nem vagyok magyar állampolgár. Pályázhatok ennek ellenére a magyar irodánál?

A következő esetekben lehetséges:

 • Amennyiben egy rövid időtartamú ösztöndíjra (max. 6 hónap) pályázna, a pályázás leadásának idején legalább egy éve magyar tartózkodási engedéllyel/lakcímmel kell rendelkeznie.
 • Amennyiben több mint 6 hónapos időtartamú ösztöndíjra pályázna Németországba, mindemellett legutolsó egyetemi végzettségét (pl. Bachelor/Master) is Magyarországon kell megszereznie a támogatási idő kezdetéig.

2. Van korhatár a DAAD ösztöndíj pályázatoknál?

Nem, alapvetően nincs. Néhány kivételes esetben, egyes programoknál a külföldi partner előírhat bizonyos korhatárt. Némely programnál az  utolsó végzettség megszerzése óta eltelt maximális időhossz lehet kitétel (lásd a 3. kérdést). A sajátosságokat a pályázati kiírások minden esetben tartalmazzák, amiket a www.funding-guide.de oldalán a német nyelvű felületen a “Bewerbungsvoraussetzungen” angol verziónál az  “Application requirements” opció alatt talál.

3. Utolsó diplomám kiállításának időpontja, ill. doktori tanulmányaim kezdete korábbi, mint amit a pályázati kiírás szerint elfogadnának. Pályázhatok ennek ellenére?

Igen, az alábbi diplomaszerzést hátráltató életeseményeket méltányossági okokból figyelembe veszik a pályázat leadásakor:

 • Terhesség és szülés
 • Gyermekgondozás 12 évig bezáróan (max. 3 év per gyermek)
 • Fogyatékosság vagy krónikus betegség
 • Elhúzódó, súlyos betegség
 • Kötelező katonai szolgálat
 • Egyéb körülmények

A gyermekek születési idejét ill. a gyermek/ ápolásra szoruló családtag gondozásának időtartamát, valamint a betegség ill. fogyatékosság miatt kieső időtartam igazolását a jelentkezési lapon kell megadni;  német verzió kitöltése esetén a „Sonstige Bemerkungen/Hinweise“, angol nyelvű jelentkezés esetén az “Other comments / Information” résznél. A DAAD a későbbiek során jogosult,  hogy az igazoló dokumentumokat bekérje.

Fogyatékosságát, valamit betegségét fogyatékossági igazolvánnyal ill. orvosi igazolással tudja a DAAD számára bizonyítni. Az orvosi igazoláson a betegség miatt kieső időtartamnak lehetőség szerint szerepelnie kell. Külföldi továbbtanulási lehetőségekről fogyatékossággal, ill. krónikus betegséggel itt tájékozódhat: német nyelven DAAD/Mobilität mit Behinderung, angol nyelven Mobility with a Disability.

Egyéb hátráltató körülményeket szintén igazolnia kell a pályázáskor hiteles dokumentumokkal.  

4. A pályázati határidőig még nem végzek az aktuális képzésen. Pályázhatok ennek ellenére ösztöndíjra?

Igen, olyan programok esetén, ahol egy egyetemi végzettség (rendszerint Bachelor) előkövetelmény, ott a tanulmányai utolsó évében beadhatja a pályázatot. Ebben az esetben az előírt egyetemi végzettségét elég a támogatás kezdetéig megszerenie.  A megszerzett diplomát így az ösztöndíj folyósításának kezdetéig kell felmutatnia.

5. Már Németországban élek. Pályázhatok ennek ellenére is?

Igen, amennyiben a pályázat határidejének időpontjában még nem  tartózkodik régebben Németországban 15 hónapnál, valamit a pályázati kiírás másképp nem határoz.

6. Német egyetemre beiratkozott hallgató vagyok és a célom, hogy kint szerezzek diplomát, ill. doktori címet. Pályázhatok ennek ellenére Magyarországról DAAD ösztöndíjra?

Néhány speciális esetben nyílik erre lehetőség, bővebben erről itt olvashat. Németországon tanuló külföldi hallgatóknak szóló támogatásokat ebben adatbázisban talál.

7. Bármilyen szakról jelentkezhetek ösztöndíjra?

A DAAD  világszerte kínál, általában minden szakról megpályázható ösztöndíjakat. Némely szaknál azonban (pl. orvosi) bizonyos korlátozások lehetnek érvényben. Emellett Magyarországon elérhetőek szakspecifikus ösztöndíjak is: építészeknek, képzőművészeknek, előadóművészeknek és zeneművészeknek.

8. Milyen nyelvtudás szükséges az ösztöndíjak megpályázásához?

Már a pályázat leadásakor igazolnia kell nyelvtudását a választott tanulmányok nyelvén (német, angol vagy német és angol).

Az egyetemi jelentkezéskor és a tanulmányok megkezdésének időpontjáig a szakon előírt nyelvvizsgabizonyítvánnyal rendelkeznie kell (pl. DSH vagy TestDaf német nyelvű képzéshez; pl. TOEFL vagy IELTS,  angol nyelvű képzés esetén). Erről a választott intézmény adhat részletesebb tájékoztatást. A nyelvi előfeltételekről emellett részletesebben még itt olvashat.

Fontos! Ha Ön angol nyelvű képzésre jelentkezik, akkor is csatolnia kell némettudását igazoló dokumentumot a pályázatánál. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók a tanulmányok megkezdése előtt esetenként a DAAD által finanszírozott német nyelvi kurzuson vehetnek részt. Az ösztöndíj kiválasztások során a benyújtott dokumentumok alapján döntenek arról, hogy Önnek megítélnek -e egy ilyen nyelvi kurzust és ha igen, milyen időtartamra (max. 6 hónap). A nyelvi kurzus a némettudásának fejlesztését szolgálja, a kurzus szintjét a beadott német nyelvtudást igazoló dokumtum alapján határozzák meg.

Aktuális változások: Amennyiben a járványügyi helyzetre való tekintettel nem tud nyelvtudást igazoló dokumentumot benyújtani (pl. nyelvvizsga központ, egyetem zárva tart), mellékelhet a bizonyítvány helyett egy önállóan elkészített, saját nyelvtudás szintjét igazoló dokumentumot a  GER által meghatározott kritériumok szerint. Mindemellett fontos, hogy az egyetemi jelentkezés ill. a támogatás időtartamának kezdetéig a hivatalos nyelvtudást igazloló dokumentummal rendelkeznie kell. Amennyiben ezt azösztöndíjpályázat leadását követően szerzi meg, utólagosan töltse fel a pályázati portálra. Saját nyelvtudás szintjét igazoló dokumentum elkészítéséhez használhatja a Deutsche Welle vagy a Goethe-Institut, angol nyelv esetén a  British Council tesztjeit.

9. Szeretnék egy levelezős- / online- / részidős képzést elkezdeni Németországban. Pályázhatok így is DAAD ösztöndíjaira?

A DAAD ösztöndíjait kizárólag Németországban megkezdett, nappali képzésekre lehet igénybe venni. Emiatt azok a hallgatók akik blended learning /levelezős /online vagy részidős képzésre jelentkeznek, nem kaphtnak DAAD ösztöndíjat.

10. Lehetséges egyszerre több DAAD ösztöndíjat is megpályázni?

Sajnos ez nem lehetséges.

11. Jelenleg egy EU-s /DAAD ill. egyéb német szervezet  ösztöndíjasa vagyok. Elnyerhetek emellett még DAAD ösztöndíjat?

Ha már folyósítanak az Ön számára egy DAAD vagy más német szervezet álltal megítélt támogatást, akkor nem kaphat még egy DAAD ösztöndíjat mellé.

Erasmus ösztöndíj teljes (pl. mesterszakos) tanulmányokat finanszírozó DAAD ösztöndíj mellett nem vehető igénybe. Részidős DAAD ösztöndíjprogramok ill. “Nyári egyetemi ösztöndíjak” mellett kaphat a hallgató Erasmus támogatást is.

 

1. A pályázati kiírásban szerepel a “motivációs levél” mint követelmény. Ez mit jelent?

A motivációs levélben max. 3 oldal terjedelemben kell felvázolni a szakmai és személyes indokokait, amelyek pályázatát ill.  a választott németországi képzést indokolják. A motivációs levelet rendszerint tanulmányi ill. nyelvi és szaknyelvi ösztöndíjak pályázatánál írják elő. A levélben lehetőséget kap személyes motivációjának és szakmai mozgatórugóinak bemutatására. Az alábbi tippek és útmutató segítheti egy tartalmas, meggyőző motivációs levél megfogalmazásában. 

 Tartalom: 

Képzésének adataiképességei és készségei 

 • Tanulmányszakspecializációkadott esetben végzettség 
 • Szakmai tapasztalatamennyiben már rendelkezik vele 
 • Szakmai tudás, képesség, valamint nyelvtudás 
 • Díjak és kitüntetések (ha szerzett ilyet) 

Szakmai Motivációja

 • Miért szeretne a választott szakon tanulni vagy az adott nyelvi, szaknyelvi kurzust elvégezni, amelyet megpályázott?
 • Miért választotta a megadott egyetemet?
 • Mit remél a németországi tanulmányoktól ill. a nyelvi kurzus elvégzésétől (személyesen, szakmailag és karrierjét tekintve)?

Személyes érdeklődés

Itt indokolhatja meg, milyen képességei, egyetemen kívüli teljesítményei, tevékenységei teszik alkalmassá az ösztöndíj elnyeréséhez.

Formai követelmény 

motivációs levél legalább egy  A4-es oldal nagyságú legyennem hosszabb három oldalnál. 

2. A kutatói ösztöndíjak kiírásában egy un. “kutatási tervet” szerepel. Ez mit jelent? 

A kutatási terv részletes és pontos leírása a konzulense által is jóváhagyott kutatói projektjének. A kutatói tervben meghatározza a kutatói munka céljait, kitér benne az elméleti és módszertani eljárásra, valamint leírja annak egyes lépéseit. A tervet magának kell kidolgoznia és megfogalmazni. Más kutató tervét felhasználni plágiumnak számít. Bővebben erről. 

kutatás célja 

 • Miről szól a kutatói projekt? 
 • Milyen lépésekből áll a munkafolyamat? 
 • Hogyan tervezi időben a projekt kivitelezését?

A felépítés 

leírásnak (max 10. oldaltartalmaznia kell 

 A kutatói terület általános leírását, valamint a rendelkezésre álló szakirodalmat: 

 • Hol tart a kutatás jelenleg? 
 • Mely elméletekre és kutatók munkáira támaszkodik? 
 • Mik alkotják a munka elméleti alapjait, ill. melyik tudományos modellt alkalmazza? Miért? Vannak más ezekkel összevethető elméletek /modellek? Ha igen, miért nem ezeket használja fel munkája során?  
 • Mely kérdések mentén vázolja fel a kutatás eredményit?

A kutatás központi kérdéseit(hipotézisek), kutatási célokat és a munka tudományos jelentőségét: 

 • Mit szeretne elérni kutatásával? 
 • Milyen válaszokat szeretne kapni?

Kutatási stratégiáját/módszereket: 

 • Hogyan szándékozik a feltett kérdéseit megválaszolni? 
 • Milyen módon gyűjti be az adatokat? (dokumentumok  kvantitatív vagy kvalitatív elemzése, kísérlet stb.)? 
 • Mely szakirodalmakat szeretné felhasználni? 
 • Hogyan értékeli ki a kapott eredményeket? 
 • Milyen előkészületeket tett meg ezidáig, ill. fog megtenni a támogatás kezdetéig?

Etikai kérdéseket / várható nehézségeket az adatfeldolgozás során 

A szakirodalom összeállításánál: munkája alapjait képező kötetek és cikkek listaszerű feltüntetését 

Ügyeljen, hogy a kutatási időtervet különálló dokumentumként töltse fel a pályázati portálra.  

1. Kell –e a pályázat leadásakor a németországi célegyetemen kapcsolatokkal rendelkeznem?

Ha Németországban egyénileg szeretne kutatni, ill. doktori diplomát szerezni, a felvételhez szüksége lesz egy fogadólevélre német konzulensétől (lásd 2. kérdés). Amennyiben mindezt doktori iskolában, kutatócsoportban szeretné tenni, úgy a program koordinátorával kötött írásos megeggyezést/levelezést kell csatolnia.  

Mesterképzéses ösztöndíjra jelentkezéskor elegendő a kiválasztott szakokról csatolnia egy áttekintő táblázatot (lásd a kiírásnál a “Pályázati folyamat” opciót).

2. Szükségem van egyéni kutatásomhoz egy fogadó professzorra a kinti egyetemen. Ki lehet az?

Fogadó professzor olyan, lehetőség szerint habilitált egyetemi docens lehet, aki egy állami, ill. államilag elismert német egyetemen, vagy különálló kutatóintézetnél alkalmazott.  

A Research in Germany oldalán hasznos tippeket talál a konzulens kereséséhez és a kapcsolat felvételének módjához.

3. Már rendelkezem kinti fogadó professzorral. Milyen dokumentumokat kell kiállítania a pályázatomhoz?

A fogadólevelében szerepelnie kell, hogy a fogadó professzor támogatja majd a kint töltött ideje alatt kutatásában, ill. doktori fokozatának megszerzésekor. Ezt a levelet a pályázatában mellékelnie kell.

Optimális esetben az alábbi pontokra tér ki:

 • A kutatási tervét és az időtartamot előzetesen leegyeztették
 • Az intézetben tudnak Önnek kutatói helyet biztosítani
 • A kutatói projekt nyelve

 

1. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázatot online kell benyújtani. Mit jelent ez?

A pályázat benyújtása online felületen zajlik, amelyhez előzetesen a DAAD-Portálra regisztrálnia kell. Ezután válassza ki a megpályázni kívánt programot, majd a német nyelvű felületen „Bewerbung einreichen“ angol nyelvűnél a “Submit application” opciót. Ügyeljen rá, hogy a portálon csak akkor tűnnek fel az egyes programok, amikor a pályázati időszak megkezdődik. A pályázati határidőket a pályázati kiírásokban találja.

Részletes segítséget és magyarázatot a portál használatához magyar nyelvű videónkban talál.

2. Problémát észleltem az online felület használata során. Mit tegyek?

Amennyiben valamilyen fennakadást észlel, a portál telefonos segítő szolgálatát hétköznap 9-12-ig, valamint 14-16 óráig hívhatja a (+49) 228/882-8888  számon, vagy emailen a portal@daad.de címen jelezheti.

3. Milyen dokumentumokra van szükségem a pályázathoz?

A hiánytalan pályázat benyújtásához a kiírásban szereplő dokumentumokat kell benyújtania. Az ajánlólevél és művész ösztöndíjakra pályázók portfóliói / munkadarabjai kivételével mindent elég online feltölteni a portálra. Némely esetben a később megszerzett dokumentumok (pl. diploma, nyelvvizsga bizonyítvány) utólag is benyújtható, amennyiben a kiírásban erre vonatkozó utasítás szerepel.

4. Küldenek visszaigazolást a pályázás benyújtását követően?

Igen, amint online véglegesítette a pályázatát, a portál automatikus visszaigazolást küld a rendszerben, ill. a pályázat során megadott  email címére is.  

Figyelem! A pályázati határidő előtti utolsó napon véglegesített pályázatokat a rendszer túlterheltsége miatt késéssel fogja visszaigazolni. Kérjük várjon türelemmel.

5. Elegendő a dokumentumokat online feltölteni?

Igen.  A legtöbb ösztöndíjnál elegendő online felületen pályázni. Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes ösztöndíjaknál azonban a pályázat véglegesítését követően az un. “Pályázati összesítőt” ki kell nyomtatni és a pályázati kiírásban megadott címre el kell küldeni. Erről és a beküldés határidejéről  minden esetben a kiírásban talál részletesebb információt. A határidő az online és postai úton benyújtandó dokumentumokra (itt a postai bélyegzőn szereplő feladási dátum számít) egyaránt vonatkozik. A pályázati kiírásban szereplő ajánlóleveleket a DAAD budapesti központjába kell postán megküldeni. 

6. A kíírásban szerepel, hogy egy egyetemi oktató által kitöltött ajánlólevelet kell mellékelni. Ki állíthatja ezt ki?

Az ajánlólevelet egy doktori fokozattal rendelkező egyetemi professzor állíthatja ki, aki az alábbi kérdésekre hiteles választ tud a pályázóról adni:

 • Milyen eredménnyel tanul a választott szakon?
 • Milyen tudományos teljesítménnyel és személyes kompetenciákkal tűnik ki?
 • Mennyire átgondoltak és kivitelezhetőek a pályázatában foglalt célkitűzések?
 • Milyen jelentősége van az ösztöndíjnak a pályázó tudományos és szakmai életében?

Az ajánlólevelet speciális nyomtatványon kell benyújtania. Ennek generálásához videónkban (12:55-nél) pontos utasításokat talál.

7. Csak német nyelven pályázhatok?

Hacsak a pályázati kiírásban más nem szerepel, a pályázatát angolul vagy németül egyaránt benyújthatja. Kérjük minden olyan dokumentumot, amely nem angol vagy német nyelven lett kiállítva, fordítson le angol vagy német nyelvre. A fordításoknak a pályázat benyújtásához nem kell hivatalosnak lenniük, elegendő a pályázó által lefordított példányokat csatolni.

8. Milyen nyelvtudást igazoló dokumentumot csatolhatok?

A pályázat során elfogadott nyelvtudást igazoló dokumentumokról a pályázati kiírásban talál részletes tájékoztatást. További információt az A.8-as pontnál talál.

9. Kell-e hitelesíttetnem a bizonyítványaimat és leckekönyveimet?

Nem, alapvetően nem szükséges. A DAAD azonban jogosult, hogy utólag a pozitívan elbírált pályázatokhoz hitelesíttetett dokumentumokat bekérjen.

 

1. Kik a bizottság tagjai?

A pályázatokat egy független és önkéntes kiválasztási bizottság bírálja el. Tagjai hazai és/vagy német egyetemi professzorok és kutatók, valamint DAAD lektorok lehetnek.

Ösztöndíjanként és a helyi adottságoknak megfelelően sor kerülhet személyes interjúkra is, ahová a legjobb jelölteket hívják be. A döntést az interjúkat követően vagy a bizottság hozza meg helyben, vagy két lépcsős kiválasztás esetén, egy második, független szakértőkből álló németországi bizottság fogja. A DAAD munkatársainak nincs szavazati joguk. Bővebb információkat a bizottság összetételéről itt talál.

2. Milyen szempontok alapján hozzák meg a döntést?

A döntés során központi szerepet játszik:

a) A motivációs levél minősége

 • Tanulmányi-, kutatói- és továbbképzések esetén: meggyőző és jól átgondolt kutatási terv / motivációs levél (lásd a B.2.-es pontot)
 • Nyelvi- és szaknyelvi kurzusok esetén: a program választásának részletes indoklása a motivációs levélben (lásd a B.1.-es pontot)

b) Tanulmányi eredmények

c) Egyes ösztöndíjaknál emellett más szempontok is szerepet játszhatnak (pl. nyelvtudás szintje). Az ösztöndíj kiírásban ezekről is talál részletesebb információt.

 

1. Kell kötnöm német betegbiztosítást, vagy ezt elintézi helyettem a DAAD?

Az ösztöndíjasok és velük együtt kint tartózkodó családtagjaiknak a németországi tartózkodás első napjától az ösztöndíj lejártáig biztosítva kell lenniük. Számos ösztöndíj tartalmazza a német biztosítást is. Az ösztöndíj kiírásban a német verzióban a „Stipendienleistungen“ angol változatban a “Value” résznél találja az erre vonatkozó információkat. Ha a megpályázott ösztöndíja nem tartalmazz a betegbiztosítást, a DAAD-n keresztül van lehetősége egy kedvező beteg-, és balesetbiztosítás megkötésére. Amennyiben további kérdései merültek fel ezzel kapcsolatban, a DAAD biztosításokért felelős részlegét a versicherungsstelle@daad.de címen vagy a (+49) 228/882-8770 számon érheti el.

2. Szabad a támogatás ideje alatt diákmunkát vállalnom?

Azok az ösztöndíjasok akik az ösztöndíj folyósításának ideje alatt fizetett tevékenységet végeznek /munkát vállalnak, a megkezdés előtt minden esetben jelezniük kell ezt a  a DAAD felé. Emellett a kinti fogadó professzornak, ill. szakfelelősnek is bele kell egyeznie. A DAAD köteles megbizonyosodni róla, hogy a részmunkaidős tevékenység összeegyeztethető -e az ösztöndíjas tanulmányi/ kutatói céljaival. A 450 €-t meghaladó bevétel az ösztöndíj havi összegéből levonásra kerül.

3. Egy hazai szervezet ösztöndíjasa vagyok. Hogyan befolyásolja ez a DAAD ösztöndíjamat?

A hazai  ösztöndíj 450 €-ig nem kerül a DAAD ösztöndíjból levonásra. Ha azonban az összeg meghaladja a 450 €-t, azt a DAAD levonja a saját támogatásából.

4. Néhány német egyetemen tandíjat kell fizetni. Átvállalja ezeket a DAAD?

Alapvetően nem veszi át a DAAD a tandíjak költségét az ösztöndíjasaitól. Egyetem és szakválasztás során a pályázónak kell tehát ügyelnie, hogy a kiválasztott képzés tandíjköteles -e.

Habár a német felsőoktatás általános értelemben tandíjmentes, mégis akadnak olyan képzési helyek, ahol tandíjat kell fizetni. Baden-Württemberg tartományban a külföldi, nem EU-s/EGT országok állampolgárainak (alap- és mesterszakon) az állami egyetemeken és főiskolákon 1500 € tandíjat kell fizetniük. Emellett a magánegyetemek képzései is rendszerint tandíjkötelesek. Ezek nagysága azonban eltérő lehet. Németország szerte a legtöbb állami és magánegyetem az un. “ráépülős/második mester” programokért tandíjat kér. Ezek előfeltétele a munkatapasztalat és egy kiegészítő képesítést adnak.  Ide tartoznak például a jogász képzések LL.M. programjai. Ezeken a tandíj nagyon magas lehet, így előzőleg mindenképpen érdemes pontosabban tájékozódni.

 

Német felsőoktatási intézmények hirdetései

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Több

Find Your Master’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Több

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Több

Apply to the TUM Global Postdoc Fellowship at Technical University of ...

The TUM Global Postdoc Fellowship is a funding opportunity for external postdoctoral scientists who are currently residing abroad and would like to start their research at TUM. For 24 months, we will ...

Több

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Több

Elite Master’s Program ASC

Elite M.Sc. ‘Advanced Signal Processing and Communications Engineering (ASC)’: In this research-oriented program, the focus is on individualized student support.

Több

English-Taught B.Eng. Industrial Engineering with Work-Integrated Opti...

Are you fascinated by “technology made in Germany“? Would you like to study and put your newly acquired knowledge to practice by working in a company?

Több

Apply now for the Master’s program in European and International Law (...

Boost your career now and study European & International Law together with students from more than 30 countries.

Több

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Több

Discover the top-ranked International Master & PhD Programs at RPTU Un...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: https://rptu.de/international/home

Több
1/10

Kapcsolat

 • DAAD Információs Központ Budapest

  Madách Imre út 13-14. Madách Trade Center, A épület, IV. emelet 1075 Budapest Telefon: 06 1 / 413-7037
  Fax: 06 1 / 413-7038
Térképmásolat a DAAD helyszíneit jelölve